"Rzeczpospolita" pisze, że Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała plany kontrolne na 2011 rok. Gazeta podkreśla, że nowością jest to, iż od stycznia przedmiotem zainteresowania PIP będą duże korporacje, banki, biura oraz pracujące na ich rzecz tak zwane białe kołnierzyki.