"Polska" pisze, że planowana reforma funduszy emerytalnych prawdopodobnie pociągnie za sobą dymisję Michała Boniego lub Jolanty Fedak.