Trybunał Knstytucyjny uznał zgodność z konstytucją ustawy o emeryturach pomostowych.