Wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego podatnicy doświadczą pierwszej od wielu lat dużej zmiany w stawkach podatku od towarów i usług. Stawki podatku po nowelizacji zostały zwiększone do poziomu 5, 8 oraz 23 %. Ponadto stawka na produkty żywnościowe zostanie zmniejszona do poziomu 5% (z obecnej – 7%). Nowe regulacje już teraz zobowiązują przedsiębiorców do podjęcia odpowiednich kroków w zakresie dostosowania swoich narzędzi rejestrujących obrót. O ile w wypadku oprogramowania zazwyczaj wystarczy prosta aktualizacja, o tyle w przypadku kasy fiskalnej nie obędzie się bez wizyty serwisanta.

Ministerstwo Finansów z kolei pozostawiło podatników samym sobie, nie wprowadzając przepisów przejściowych w powyższym zakresie, a zatem  muszą oni radzić sobie sami. Odpowiedź podsekretarza stanu Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 17402 w sprawie kosztów wprowadzenia planowanej przez rząd podwyżki podatku od towarów i usług nie pozostawia w tej kwestii żadnych wątpliwości.  Stwierdzono, że: Do operacji zmiany stawek podatkowych użytkownicy kas powinni organizacyjnie przygotować się wcześniej. Zmiana stawek dla większości z nich, po zapoznaniu się z instrukcją obsługi lub odbyciu uzupełniającego umiejętności przeszkolenia, nie powinna stanowić problemu. Część podatników mająca podpisane umowy o stałej obsłudze serwisowej będzie mogła dokonać tych operacji na warunkach przewidzianych w umowie.

Zgodnie z literalną wykładnią przepisów nie powinno się rozpoczynać sprzedaży w sytuacji, gdy drukarka kasy nie jest dostosowana do aktualnych stawek podatku. Niemniej organy podatkowe już wcześniej zajmowały się problemem błędnych stawek w kasach fiskalnych. Jako przykład można podać chociażby ewidencjonowanie sprzedaży z zawyżoną stawką podatku od towarów i usług. W tym wypadku organ podatkowy uznał, że podatnikowi przysługiwało prawo korekty obrotu i podatku należnego w deklaracji okresowej. Warunkiem było jednak udokumentowanie powyższego zdarzenia odpowiednimi dowodami. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 kwietnia 2009 r., znak: IBPP1/443-101/09/AL.
Pomimo nasuwających się wątpliwości, proces przechodzenia na nowe stawki podatku powinien przebiegać bez poważniejszych komplikacji. Podatnicy powinni mieć możliwość dokonania odpowiednich korekt w przypadku drobnych opóźnień.

źródło: Problem z kasami fiskalnymi