Z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że wszystkie skontrolowane przez UOKiK banki stosowały niekorzystne dla klientów postanowienia. Chodzi o 12 instytucji.